Posts

Св. Йоан Рилски. Стенопис в източния край на интрадоса (свода) на южния аркосолий (1258/59 г.)
Цар Константин Тих Асен и царица Ирина. Стенопис в източната част на южната стена (1258/59 г.).
BoyanaChurch-Naos_0071